Detail

ОБЗОР ШВЕЙЦАРСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

2012

  • Prof. Dr. Andreas Donatsch

ОБЗОР ШВЕЙЦАРСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

in: Vestnik Voronezskogo Gosudarstvennogo Universiteta: naucnyj zurnal, 1(12)-2012, S. 563 f.